SRP-hjælp

Få hjælp til at lykkes med dine studieprojekter

Få hjælp til din SRP, SRO og SSO, og opnå de bedste resultater

Går du i gymnasiet, ved du højst sandsynligt, hvad SRP er. I slutningen af 3.g skal du nemlig skrive din SRP-opgave (studieretningsprojekt), som er en stor, selvstændig opgave, der godt kan være lidt af en mundfuld.

Hos Preptor kan vi rådgive dig og hjælpe dig med at få struktur på din SRP. 

 • Vi hjælper også med at zoome ind på behovsafklaring, problemformulering og disposition, lige som vi kan hjælpe dig med at løse de nødvendige matematiske, fysiske, kemiske eller statistiske opgaveberegninger i SRP’en. 
 • Vi hjælper med at sikre, at alle formalia er overholdt. SRP-opgaven er typisk 15-20 sider lang, og den skal skrives i mindst to fag. Heraf skal mindst det ene fag være på A-niveau, mens det andet fag skal udgøre mindst ét studieretningsfag. SRP’en afsluttes med en mundtlig eksamen og her hjælper vi med eksamensnerverne og de gode argumenter.

Ud over hjælp til din SRP-opgave i 3.g kan vi hos Preptor også hjælpe med SRO (studieretningsopgaven) i 2.g samt SSO (større skriftlig opgave), som afslutter HF-studiet.

Der er mange fordele ved SRP-, SRO- og SSO-hjælp

 • Få overblik og struktur på projektet
 • Lær at koble teori med praksis
 • Styrk din faglige selvtillid
 • Få gode resultater og topkarakter
 • Få ro på eksamensnerverne

Hvad siger kunderne?

Stefan

“Jeg går i 2.g har fået hjælp til min SRO. Opgaven inkluderede fagene matematik og kemi. 

Preptor har hjulpet mig og med meget kort varsel. Det var superfedt! Jeg kan varmt anbefale Preptor til andre.”

Lad Preptor hjælpe med dine studieprojekter

En SPR-opgave er ikke ’bare lige’.

Det er en stor, selvstændig opgave, som godt kan være – eller i hvert fald føles som – lidt af en mundfuld.

Er du gået i stå i din opgave, er du i tvivl, om du nu også overholder alle de formalia, der kræves, eller er du blevet i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er en rød tråd i din SRP-opgave, så kan vi hjælpe dig hos Preptor. Vi kan desuden rådgive om den korrekte måde at argumentere på samt give tips til formuleringer.

Vi kigger naturligvis på din behovsafklaring også, og så sørger vi for at matche dig med en underviser, der ikke blot har stor erfaring i opgaveskrivning, men også har særlige kompetencer inden for det fag, du skal skrive SRP-opgave i. Sammen med din underviser får du skabt både struktur og overblik – alt sammen noget, der styrer opgaveprocessen og hjælper dig til at aflevere et SRP-projekt, du er stolt af.

SRP afsluttes med mundtlig eksamen

Til den afsluttende mundtlige eksamen skal du fremvise din evne til synliggøre den skriftlige opgaves vigtigste pointer og konklusioner.

Forud for eksamen kan Preptor sikre, at du har inddraget følgende:

 • Opgaveformuleringen i projektet
 • Relevant viden og metoder i de to valgte fag
 • Fornøden perspektivering i relation til projektets emne/tema

Preptor sikrer dig et godt og målrettet forløb med de bedste undervisere.

Nervøs for studieretningsprojektet? Lad Preptor guide dig 

Du kender det sikkert: du ved, der venter dig en stor opgave. Underviserne får bygget en stemning op, der kan gøre dig usikker. Studievennerne taler flittigt om den – nogle lidt kækt og henkastet som om ”den klarer de snildt,” andre mere tøvende, reflekterende og spørgende.

Men det vigtigste er, du bevarer overblikket, og det er vi hos Preptor eksperter i. Med en af vores tutorer ved din side sikres den røde tråd til punkt og prikke. Samtidig har du en knalddygtig sparringspartner, som du kan stille alle de nødvendige spørgsmål. Din tutor er matchet præcist til dig, din læringsstil og de to fag, du skal skrive i.

 

Opbygning af SRP

De 15-20 sider bliver indkredset til en overskuelig størrelse. Det samme gælder, hvis det er fysik og matematik, du ønsker at kombinere, hvor vi ud fra det tilladte antal anslag ved fælles hjælp får skåret opgaven skarpt og velargumenteret til. Symbolsprog kræver lidt en anden tilgang, men også her er vores tutorteam særdeles erfarent.

SRP’en skrives som grundregel på dansk, dog kan der gives dispensation til at gøre det på engelsk, fransk eller tysk.

En skabelon kan være nyttig, men den tørrer ikke sveden af panden eller giver et skulderklap, når du har fundet ud af, hvordan den gode problemformulering lyder. Det mentale rygstød giver din tutor dig.

I kommer omkring følgende punkter i nævnte indholdsmæssige rækkefølge:

 

LÆS MERE

SRP’ens forside

Hvis ikke du allerede har gjort det, kan vi være behjælpelige med at finde den skabelon netop din skole benytter. Med dit og vejleders navn, fag og niveau påskrevet er du allerede et godt stykke ad vejen til at imødekomme kravene.

Resumé i SRP

Det er her du kort sammenfatter opgavebesvarelsens indhold. 10-20 linjer er max. og tælles med i det samlede omfang – lige akkurat nok til, at læseren kender projektets fokus og konklusioner.

Indholdsfortegnelse – SRP’en sættes i system

Sæt tal på projektets afsnit – hovedoverskrifter, underoverskifter samt bilag, så den er overskuelig for læseren. Og vi skal nok lige vride den sidste energi ud af dig, så sidetallene stemmer overens med indholdsfortegnelsen. Fortegnelsen udgør ca. 1 side.

Indledning – pir din læsers nysgerrighed

Hvis du tror, din gymnasielærer eeeelsker at læse et sted mellem X og X (hvor mange studerende i en typisk klasse?) kan du godt tro om igen! Så meget desto vigtigere er det, at fange interessen fra start og sælge lige præcis din motivation for de valgte fagområder og emner. Strukturen skal skinne igennem på den halve til hele side, indledningen må fylde.

Redegørelser – lige så forskellige som du og dine medstuderende

Redegørelsesafsnittet vil naturligvis være forskellige alt efter hvilke fag, der skrives SRP i. Den vil udgøre mellem 3-5 sider af din SRP. Er det dansk, retorik og andre sprogfag? Religion og samfundsfag? I alle disse vil der skulle være en teoretisk beskrivelse, en angivelse af den litteraturhistoriske periode ligesom genrens begreb fastslås.

Vælger du at kaste dig over de naturvidenskabelige fag ligesom mange af vores tutorer vil redegørelsens afsnit typisk være længere. Der lægges nemlig vægt på selve disciplinen i at kunne forklare sig. 18 sider er ikke unormalt for studieretningsprojekter, der tager afsæt i matematik og naturvidenskabelige fagkombinationer.

Analyse – metode, metode, metode…

Frem med værktøjskassen! Det er nu du skal sætte ord på de metoder, du gør brug af i din analyse. I dansk og engelsk er det sproganalyse, der er i spil, i samfundsfag bærer sociologien, der igennem analysedelen. Er du mere til historiens vingesus er det vigtigt, du begår dig godt i kildekritik. Udregningerne i matematik skal din flinke tutor nok støtte dig i. Omfanget af analysen afgøres af fagene.

Diskussion – ikke med dig selv om, om du er god nok til opgaven!

For det er du! Diskussionen er en måde at få flere vinkler på det valgte område. Se det som en mulighed fremfor en begrænsning – de fleste af os, der har læst på en videregående uddannelse ved, at tingene ikke er sort-hvide, og det kan være rart at vise din evne til at se nuancerne.

Lad dig heller ikke skræmme af den varierende ordlyd i opgaveformuleringen. Naturvidenskabelige fag som matematik vil ofte betyde krav om en eksperimentel undersøgelse, hvor du tester en models gyldighed. Inden for humaniora kan du blive mødt med krav om at vurdere kvinders rettigheder og samfundsmæssige stilling. Også dette afsnit afhænger altså af fag.

Konklusion – fremhæv det væsentligste

Projektet er nu ved vejs ende. Du bedes opsummere det i hovedtræk og sikre en klar besvarelse af opgaveformuleringen, hvilket din tutor nok skal dobbelttjekke. Undlad nye oplysninger og materiale, så går du ikke galt i byen. Konklusionen udgør ½ – 1 side.

Litteraturliste – alt tæller

Hvilke bøger har du gravet frem fra bibliotekets hylder? Hvilke hjemmesider har du benyttet? Hvilke podcasts har du lyttet til og inddraget i SRP’en? Lav en fyldestgørende liste over materialet, du har brugt incl. angivelse af rapporter og leksika. Men lad være med at føje nye referencer på – det trækker bare ned. 1-3 sider er standard.

Bilag – vær selektiv

Tekst, billede, model og statistik – you name it. Bilagene skal du vælge ud fra hvor centrale de er for din SRP. Læg ikke samtlige artikler ved – diskursanalysen fortæller det, den skal – vælg derimod en ud, du vurderer er særligt relevant.

SSO-hjælp

SSO (større skriftlig opgave) er den afsluttende opgave på HF-uddannelsen, som skal fylde mellem 10-15 normalsider. Din SSO skal skrives i et eller to fag, hvor du selv vælger et emne, og de fag du gerne vil kombinere. 

Når du skriver din SSO, så skal du være opmærksom på følgende tjekliste: 

 • Er der en rød tråd igennem min opgave
 • Er der et redegørende afsnit, et analyseafsnit og et diskussions-/vurderingsafsnit?
 • Går jeg i dybden?
 • Svarer min konklusion på problemstillingen?

Hos Preptor hjælper vi dig med det faglige inden for det eller de fag, du vælger, og vi hjælper med forberedelsen, f.eks. strukturering af tid. Derudover vejleder vi også om formalia og opbygning samt om, hvordan man skriver citater og laver kildehenvisninger.

LÆS MERE

Skab den gode skriveproces for din SSO

Dit HF-studie lækker mod enden, og det kan give sommerfugle i maven, men også uro, da det betyder, du skal i gang med den større skriftlige opgave, kaldet SSO. Preptors mentorer kender til de følelser, forskellen er blot, at de ikke har ladet uroen overskygge for at præstere godt. Og de hjælper gerne dig til at nå den karakter, du drømmer om.

Dette gør de ved hjælp af venlige råd og kompetent vejledning. I kommer omkring alle disse områder – og du går med garanti et hoved eller to højere derfra, når du næste gang skal løse en stor opgave eller søger videre ind på en anden uddannelse:

Resuméet

Giv læseren et fornuftigt overblik over de spørgsmål, du har arbejdet med, de undersøgelser, du har foretaget og hvilke konklusioner, du er kommet frem til.

Indledningen

Forklar læseren, hvad du vil undersøge og på hvilken måde.

Redegørelsen

Her præsenterer du grundlæggende viden ud fra de spørgsmål, du beskæftiger dig med i SSO’en.

Analysen – det er her du viser, at du er i stand til at knytte relevante, faglige metoder til opgavens empiri.

Diskussion eller vurdering – det gælder om at være tydelig i dine beskrivelser og selvom SSO’en ikke bør stikke i alle mulige retninger, får du i diskussionsafsnittet mulighed for at tilføre ny viden om emnet baseret på din redegørelse og analyse.

Konklusionen – besvar opgaveformuleringen! Du behøver ikke skrive efter en klassisk rækkefølge bare fordi, der er krav til e respektive afsnit. I nogle tilfælde kan det være en fordel at tænke opbygningen lidt anderledes, både ift. din skriveproces, men i sidste ende læserens forståelse.

Du slipper dog ikke for at skulle opfylde kravene til:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Litteraturliste
 • Eventuelle bilag

Alt det skal din tutor nok hjælpe med at sikre spiller godt sammen, hvad enten i sidder sammen fysisk eller undervisningen foregår online.

SRO-hjælp

SRO (studieretningsopgave) skrives i 2.G og må max. fylde 10 sider. I denne opgave skal du vise, at du, ud fra fagenes teori og metoder, kan arbejde tværfagligt med et centralt emne. 

Opgaven skal indeholde en

 • Indledning 
 • Hoveddel
 • Konklusion, hvor selve hoveddelen skal indeholde en redegørelse
 • Analyse
 • Perspektivering/vurdering. 

Hos Preptor hjælper vi dig med det faglige inden for de involverede fag, at sikre, at formalia er overholdt, opbygning af opgaven samt vejledning omkring indhold.

Med et lektiehjælpsforløb i forbindelse med en større opgave får du professionel og kompetent vejledning, der skaber gode resultater og sikrer, at du ikke sidder fast i opgaven.

LÆS MERE

Lad ikke SRO’en tage gejsten fra dig og dine studiedrømme

Du har klaret dig gennem 1.g, nu venter 2.g og den berømte og berygtede studieretningsopgave. Sidder du med en frygt for ikke at kunne strukturere, analysere eller perspektivere, er der seriøs hjælp at hente hos Preptor. Vi guider dig igennem processen med 1:1 lektiehjælp uanset hvilket niveau, du er på og hvilke personlige udfordringer, du måtte have med dig.

Sammen med dig får vi styr på alt det overordnede og dykker ned i detaljerne af:

Abstractet – det engelske opgaveresume

Indledningen – den skal gerne kunne læses sammen med konklusionen for at få en forståelse af den samlede opgave. Problemformuleringen står din gymnasielærer for, din opgave består i at argumentere for hvorfor emnet er interessant at undersøge og selvfølgelig svare på det centrale spørgsmål i konklusionen ved at gøre brug af fagrelevante metoder. Er de dele på plads, er den røde tråd det også. Sæt 0,5 til 1 side af til disse to afsnit.

Hoveddelen – som består af redegørelsen, analysen og perspektiveringen. Det er den ”tungeste” og sidetalsmæssigt den omfangsrige del af SRO, dog maksimalt 10 sider.

Skal vi tage en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig igennem empiri, data og øvrigt materiale? Så kontakt os på tlf. 29852810 eller udfyld kontaktformularen.

Mundtlig eksamen – vejen til det gode forsvar af din SRO

Deadlinen er nået og du har afleveret din studieretningsopgave. Nu gælder det den mundtlige eksamen. Er eksamensangsten begyndt at melde sig? Bare rolig. Vores tutorer har selv gået til et hav af eksaminer, og har gode mestringsstrategier, som de gerne deler med dig.

Når først I har haft et 1:1 forløb vil de 20 minutter det mundtlige forsvar varer føles som en sejr.

Din tutor har et sundt og kritisk blik på, hvordan du sikrer, at dit oplæg ikke være mere end 5-7 minutter. Han eller hun hjælper dig til at holde hovedet koldt i de 8-10 minutter, som der er sat af til spørgsmål fra lærer og censor. Når de dele er klaret, venter blot voteringen, og lur os om ikke den lever op til dine forventninger.

Tænk gerne disse elementer ind i dit oplæg:

 • Præsentation af dine resultater
 • Præsentation af de valgte metoder
 • Reflekter over metoderne – hvad der adskiller dem i de forskellige fag, hvilke fordele og ulemper de hver især har

UNDERVISERE

Topstuderende som undervisere

I Preptor er vores undervisere udelukkende topstuderende, som også selv har skrevet SRP – med flotte resultater – og derfor er helt med på, hvad der skal til for at skrive, aflevere og forsvare et godt og solidt stykke arbejde.

Study

smarter not harder

STUDIEHJÆLP

EKSAMENSHJÆLP

TT38 TEST

Hjælp til SRP-, SRO- og SSO-opgaver er til dig, der

 • Har brug for værktøjer til at strukturere din opgaveskrivning
 • Har svært ved at holde overblikket over anvendt teori og praksis 
 • Gerne vil have opbygget din faglige selvtillid
 • Ønsker gode resultater, topkarakter og at sikre, at du ikke sidder fast
 • Ønsker ro på eksamensnerverne

Preptors SRP-, SRO- og SSO-hjælp giver dig 

Struktur, mindre stress og det bedste resultat for dit studieretningsprojekt.

Topstuderende med erfaring og gode resultater i egne studieprojekter til at hjælpe dig. 

Styr på eksamensnerverne med gode argumenter og en SRP-opgave, du kan være stolt af.