GDPR-oplysninger

Generelt

Preptor ApS (herefter ”vi”, ”os” og ”vores”) modtager mange henvendelser fra personer, som ønsker at købe vores ydelser og i nogle tilfælde kommer disse henvendelser også fra pårørende til brugere af vores ydelser. Vi er også i kontakt med en række samarbejdspartnere, hvoraf nogle driver enkeltmandsvirksomhed. Vi behandler således oplysninger om både virksomheder og fysiske personer og de oplysninger, som vi modtager fra fysiske personer eller enkeltmandsvirksomheder, kan være personhenførbare data. En ”behandling” kan være indsamling, registrering, opbevaring, brug, søgning, videregivelse og i sidste ende sletning af oplysninger.

Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række personoplysninger. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anmoder om, at vi kontakter dig ved at benytte vores kontaktformular.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. De oplysninger, som du selv indtaster, anvender vi til at kontakte dig med tilbud om vores ydelser. Oplysningerne videregives til os af vores udbyder af hjemmesiden, som pt. er Squarespace.

Til brug for fremsendelse af fakturer og indgåelse af aftaler om køb af Preptors ydelser, herunder professionel lektiehjælp, talenttest, karriererådgivning, rekruttering m.v., registreres oplysningerne om vores kunder i vores kundekartotek. Oplysningerne, som registreres, er navn og adresse på den, som skal gøre brug af ydelsen og også på betaleren af ydelsen, hvis disse ikke er den samme person. I enkeltstående tilfælde registreres ligeledes kontooplysninger.

Oplysningerne indføres i dinero, som er faktureringssystem, der ejes af Visma. Oplysninger om Vismas persondatapolitik kan findes

Oplysningerne om kunder indtastes desuden i vores tidsregistreringssystem, som anvendes til registrering af de timer, som er købt til brug af vores ydelser. Undervisere og konsulenter, som arbejder for Preptor, vil have adgang til navn og resterende timetal.

Der kan tilgå Preptor oplysninger om særlige forhold navnlig hvis der er helbredsoplysninger, som har betydning for vores tilbud om ydelser. Sådanne oplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 9 og registreres ikke, men videregives i fornødent omfang mundtligt til ansatte i Preptor ApS. Skulle sådanne oplysninger indgå i en mail, vil denne mail straks blive slette. Alle ansatte er instrueret i fortrolig omgang med sådanne personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelseslovens § 6 (samtykke og til opfyldelse af en kontrakt) jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 og art. 9, stk. 1.

Periode for opbevaring

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige. Det betyder, at oplysninger, som du har indtastet med henblik på at blive kontaktet, vil blive slettet efter højst 60 dage, hvis kontakten ikke fører til, at der indgås en aftale om køb af vores services. Oplysninger om potentielle kunder vil blive indføjet i Preptors bookingssystem og vil blive slettet, så snart opgaven er fordelt til en underviser/konsulent.

Oplysninger om Preptors kunder bevares så længe kontraktforholdet består og til afslutningen af det regnskabsår, hvori købet af ydelsen har fundet sted. Dette gælder dog ikke for oplysningerne indtastet i tidsregistreringssystemet, som vil blive slettet allerede når timerne er brugt.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Der er på nuværende tidspunkt tale om videregivelse til Google Analytics. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, se nærmere ovenfor under formål. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Preptor har samlet om dig (oplysningspligten) og til at se oplysningerne (indsigtsretten). Du har desuden ret til at bede os rette (retten til berigtigelse) eller slette (retten til at blive glemt) oplysninger, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, som beskrives her, vil vi informere dig særskilt. Ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du kontakte Preptor. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående – eller til Preptors ydelser i øvrigt, kan du kontakte Preptor på mail, info@preptor.dk eller telefon 29852810.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller hvis du er utilfreds med vores afgørelse i forhold til en eventuel anmodning, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Preptor ApS
Konkylievej 13
2650 Hvidovre
Email: info@preptor.dk
Kontaktperson er Jørgen Petersen

 

 

 

 

 

 

Persondata

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@preptor.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Jørgen Petersen
Konkylievej 13
2650 Hvidovre
Telefon: 2985 2810
Email: petersen.j79@gmail.com